Aktualne środki Covid

Poniższe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24.03.2022 r:
Obowiązek noszenia maski FFP2 zostanie ponownie wprowadzony w zamkniętych środkach transportu i pomieszczeniach (np. gondolach, podjazdach) kolejek linowych.

 

NOWOŚĆ: Od dnia 16.04.2022 r. zniesiony zostanie obowiązek noszenia maski we wszystkich zamkniętych pojazdach i pomieszczeniach. Nadal jednak zalecamy noszenie masek we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach i pojazdach.

 


 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Ta strona jest regularnie aktualizowana.
Status: 15.04.2022

bilety narciarskie
kupować online

bilety narciarskie
×

szukaj & rezerwuj